Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm Công ty tháng 9-2005

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm Công ty tháng 9-2005

Là đơn vị vững mạng, Chi bộ Đảng luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trong năm 2005 một lần nữa công ty vinh dự được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh về thăm.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái: Đứng vững trên thương trường

Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái: Cải thiện điều kiện an toàn cho người lao động

Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm cho người lao động

Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái khẳng định vị thế trên thương trường

Sản phẩm giấy vàng mã (Xuất khẩu thị trường Đài Loan)

Trả lời