Category Archives: Quan hệ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 niên độ 2022-2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Văn Trữ – Phó Giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Phạm Văn Hiệu-Người phụ trách Quản trị Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Huy Thông-Phó Giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Phạm Tú Linh-Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Giải trình việc chậm công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán từ 01/10/2021 đến 30/9/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Thăng Thiệu Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng-Trưởng BKS

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Hà Hải Yến – Giữ chức Phó Giám đốc công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Tú Linh-Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Văn Hiệu-Người phụ trách Quản trị Công ty

Page 1 of 61
1 2 3 61