Category Archives: Quan hệ nhà đầu tư

UBCKNN đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức NĐ 2020-2021

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 2021-2022 (đã soát xét)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu: Ông Nguyễn Văn Trữ-Phó Giám đốc Công ty

Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn: Ông Trương Ngọc Biên- Chủ tịch HĐQT

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Ông Trương Ngọc Biên-Chủ tịch HĐQT

Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 2021-2022

Ông Trương Ngọc Biên-Chủ tịch HĐQT Công ty: Đăng ký mua 20.000 cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu: Ông Nguyễn Thanh Sơn-Kế toán trưởng Cty

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Page 1 of 56
1 2 3 56