Liên hệ với chúng tôi

  CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

  Địa chỉ: số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  Số điện thoại: 02163 862 278 - Fax: 02163 862 804

  Email: yfatuf@gmail.com

  Website: www.yfatuf.com.vn


  (Visited 676 times, 1 visits today)