Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại: 02163 862 278 - Fax: 02163 862 804

Email: yfatuf@gmail.com

Website: www.yfatuf.com.vn


(Visited 271 times, 1 visits today)