Dây truyền sản xuất tinh bột sắn, thiết bị của Hà Lan chế tạo

Được đầu tư bài bản và đầy đủ, nhà máy sản xuất tinh bột sắn Văn Yên với dây chuyển sản xuất nhập khẩu Hà Lan hiện đại, tự động 100%, sản xuất luôn luôn ổn định đảm bảo chất và lượng cho các sản phẩm đầu ra.

(Visited 34 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái: Đứng vững trên thương trường

Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái: Cải thiện điều kiện an toàn cho người lao động

Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm cho người lao động

Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái khẳng định vị thế trên thương trường

Trả lời