Dây truyền sản xuất tinh bột sắn, thiết bị của Hà Lan chế tạo

Được đầu tư bài bản và đầy đủ, nhà máy sản xuất tinh bột sắn Văn Yên với dây chuyển sản xuất nhập khẩu Hà Lan hiện đại, tự động 100%, sản xuất luôn luôn ổn định đảm bảo chất và lượng cho các sản phẩm đầu ra.

(Visited 102 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Giấy Ủy quyền công bố thông tin

Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thông báo tuyển dụng

Trả lời