Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm Công ty tháng 9-2001

Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm Công ty tháng 9-2001

Là đơn vị đi đầu trong công tác sản xuất, chăm lo đời sống công nhân viên của tỉnh Yên Bái, Tháng 9 năm 2001 Công ty được vinh dự đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái: Đứng vững trên thương trường

Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái: Cải thiện điều kiện an toàn cho người lao động

Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm cho người lao động

Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái khẳng định vị thế trên thương trường

Trả lời