Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm Công ty tháng 9-2001

Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm Công ty tháng 9-2001

Là đơn vị đi đầu trong công tác sản xuất, chăm lo đời sống công nhân viên của tỉnh Yên Bái, Tháng 9 năm 2001 Công ty được vinh dự đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái: Đứng vững trên thương trường

Trả lời