http://www.yfatuf.com.vn(công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm yên bái)

Cty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái(http://www.yfatuf.com.vn)

Tiền thân là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 09/06/1994 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính sau kiểm toán 12 tháng niên độ 2019-2020 (Tổng hợp)

Báo cáo tài chính kiểm toán 12 tháng niên độ 2019-2020 (Văn phòng)

Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020 (Văn phòng)

Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020 (Tổng hợp)

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 niên độ 2019-2020