http://www.yfatuf.com.vn(công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm yên bái)

Cty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái(http://www.yfatuf.com.vn)

Tiền thân là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 09/06/1994 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 niên độ 2021-2022

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III niên độ 2021-2022

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 2021-2022 (đã soát xét)