Bước đột phá hoàn thành kế hoạch của Cty năm 2011(Đăng tin:28/11/2011;10h00′)

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng bằng sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBCNV đã đưa kế hoạch của Công ty năm 2011 hoàn thành xuất sắc. Đây là năm có thời gian hoàn thành kế hoạch sớm nhất.

Trong đó:

Nhà máy giấy Minh Quân hoàn thành kế hoạch vào ngày 12/11/2011.

Nhà máy giấy Yên Bình hoàn thành kế hoạch  ngày 22/11/2011.

Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc hoàn thành kế hoạch  ngày 23/11/2011.

Một số đơn vị còn lại như nhà máy Sắn Văn Yên, tinh dầu Quế Văn Chấn, giấy Văn Chấn đang chạy nước rút dự kiến hoàn thành kế hoạch trước ngày 22/12/2011.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2022-2023