Danh sách hội đồng quản trị

1. Ông Trần Công Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngày sinh:                  25/05/1957

Nơi sinh:                     Bình Định -Kiến Xương – Thái Bình

Địa chỉ thường trú:     Tổ 46 – Phường Hồng Hà, tp Yên Bái – tỉnh Yên Bái

Số điện thoại cơ quan: 0216.3 862 152

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

Số cổ phần nắm giữ:

–          Vốn cá nhân: 313.563 cổ phần chiếm 6,58 % vốn điều lệ

–          Đại diện vốn Nhà nước: 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan:

Vợ:  Mai Thị Bưởi – Số cổ phần nắm giữ: 11.470 cổ phần

2. Ông Nguyễn Quốc Trinh – Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ngày sinh:                  21/01/1959

Nơi sinh:                     Thuận Châu – Sơn La

Địa chỉ thường trú:     Tổ 14 – phường Hồng Hà –thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

Số điện thoại:             0216.3 861 927

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Số cổ phần nắm giữ:

–          Vốn cá nhân: 211.226 cổ phần, chiếm 4,43 % vốn điều lệ

–          Đại diện vốn Nhà nước: 0 cổ phần

Số cổ phần của những người có liên quan:

Vợ:  Trần Thị Bính – Số cổ phần nắm giữ: 61.380 cổ phần

3. Bà Hứa Minh Hồng – Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ngày sinh:                  12/08/1965

Địa chỉ thường trú:     Tổ 27A – phường Nguyễn Phúc thành phố Yên Bái.

Số điện thoại:             0216.3 864 380

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay: Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Kế toán trưởng Công ty.

Số cổ phần nắm giữ:

–          Vốn cá nhân: 229.392 cổ phần, chiếm 4,82 % vốn điều lệ

Số cổ phần của những người có liên quan: không có

4. Bà Hoàng Thị Bình – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Cổ đông ngoài Công ty)

Địa chỉ thường trú:     Tổ 51 P. Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Số điện thoai:             0216.3 863 349

Chức vụ hiện nay: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần LNS thực phẩm Yên Bái

Số cổ phần nắm giữ:

–          Vốn cá nhân: 368.900 cổ phần, chiếm 7,75 % vốn điều lệ

–          Đại diện vốn Nhà nước: 0 cổ phần

5. Bà Trương Thị Hoàng Yến – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Cổ đông ngoài Công ty)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Địa chỉ thường trú:   P.Minh Tân – TP Yên Bái

Số cổ phần nắm giữ:

–          Vốn cá nhân: 217.000 cổ phần, chiếm 4,55 % vốn điều lệ

(Visited 18 times, 1 visits today)

Bài viết liên quan:

Báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 niên độ 2023-2024

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 niên độ 2022-2023

Báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2022-2023